Sen to Rìgu daudzinaja,
Nu to Rìgu ieraudziju:
Visapkārt smilšu kalni,
Pate Rìga ūdenî.

Latviešu tautasdziesma

Mēs esam gidi un savā mīlestībā pret Rīgu vēlamies dalīties ar jums

Projektā “Rīgas Ekskursijas” esam vairāki gidi, katram no mums ir savas mīļākās ekskursijas. Zemāk vari izlasīt nedaudz par katru no mums.

Proceed Booking